KVKK Aydınlatma Metni

EMSA Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Emsa Endüstri Makinaları İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. (“EMSA”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na(“Kanun”) uygun olarak kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumak şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır; bu nedenle işimizi veri gizliliğini koruma ve veri güvenliğine uygulanabilen kanunlara uygun olarak yapıyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerin EMSA tarafından toplanması, işlenmesi, aktarılması, saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
  Hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçlarına bağlı olarak, sınırlı, ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Kişisel verileriniz, sizleri daha iyi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap ve daha hızlı hizmet verebilmek için sizlerle olan iletişimimizi geliştirmek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkındaki memnuniyetinizi ölçebilmek, ürün ve hizmetlerimizi istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve çeşitlendirebilmek amacı dâhilinde işlenecektir. Bunlarla birlikte ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da bizim ve bağlı şirket ve iştiraklerimizin tabi olduğu kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 2. Kişisel verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, EMSA veya EMSA adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formu ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
 3. Sosyal Eklentilerin Kullanımı
  EMSA Web sitemizde facebook, google+, youtube, instagram ve linkedin gibi sosyal eklentiler yer almaktadır. İnternet sitemizde sayfaları ziyaretiniz boyunca belirtilen linkleri tıklamadığınız (youtube videolarını izlemediğiniz) sürece, eklentiler etkili hale gelmezler. Ancak eklentileri etkili hale getirdiğinizde ilgili sosyal medya siteleri ile bağlantı kurarsınız ve veri aktarımı için onay bildirirsiniz. İlgili sitelerde oturumunuz açık ise; web sitemizdeki bu ziyareti kendi içerisindeki kullanıcı hesabınız ile ilişkilendirebilir. İlgili sitelerde verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımı konusunda, haklarınızın korunması, ayar ve kapsamlar hakkında yine ilgili sitelerin veri koruma bildirimlerine bakabilirsiniz.
  Eğer web sitemizin yönlendirdiği sosyal medya sitelerinde internet sitemiz aracığıyla hakkınızda veri toplanmasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce ilgili sitelerde ki oturumunuzu kapatmanız gerekir.
 4. Çerez kullanımı (“Cookie”ler)
  Web sitemizdeki Cookie´ler kişisel bilgileri saklamaz ve ifşa etmez. EMSA web sayfaları cookie’ler aracılığıyla sitemizin kullanışlılığını ve etkinliğini iyileştirmek için kullanım şekillerini izlemektedir. Ancak, bu bilgiler kesinlikle hiçbir şekilde üçüncü şahıslara satılmaz veya onlarla paylaşılmaz.
  İnternet tarayıcınız üzerinde gerekli ayarlamaları yaparak daha önceden yüklenmiş Cookie´leri silebilir, ileride yüklenecek Cookie´leri de engelleyebilir ya da yüklenmeleri esnasında internet tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz (Browser bar “Tools/Araçlar”-“Internet options/Internet Ayarları”). Tüm bunlarla beraber, söz konusu Cookie´lerin EMSA web sitemizin belirli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi ve düzgün çalışabilmesi için gerekli olabileceğini belirtmek isteriz.
 5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
  Kanun’ a uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir. Başta EMSA olmak üzere, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.
 6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
  Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini talep etme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişilere, kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini ve iletilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için 6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Samandıra İbn-i Sina cad. No:27 Sancaktepe/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya emsa@emsamakine.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Emsa Makine olarak Roller Pres tasarımları ve imalatları gerçekleştirmekteyiz. Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

Teknik Çizim

Çimento Sanayisinin önemli kalemlerinden biri olan Salyangoz Seperatörler özel üretimimiz olup müşteriye göre istenilen niteliklerde tasarlanmakta ve imal edilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

 • Anahtar Teslimi Komple Öğütme Tesisleri
 • Anahtar Teslimi Kırma – Eleme Tesisleri
 • Anahtar Teslim Cevher Zenginleştirme Tesisleri
 • Anahtar Teslim Sınıflandırma Tesisleri
 • Anahtar Teslim Kireç Hazırlama Tesisleri
 • Anahtar Teslim Kurutma Tesisleri
 • Anahtar Teslim Kireç Sütü Hazırlama Tesisleri

Birçok Tesis ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

EMSA: Ürünü(leri) satan Tüzel kişilik niteliğindeki Emsa Endüstri Mak. İmalat San. Tic. Ltd. Şti.dir.

MÜŞTERİ: Ürünü(leri) satın alan Tüzel Kişilik anlamındadır.

ÜRÜNLER: Makine, Ekipman ve/veya Yedek parça anlamındadır.

EMSA, ürünlerin satışını yaparken aşağıda belirtilmiş olan Standart Şartları Müşterinin Kabul etmesi üzerine Mutabık Kalınan fiyattan satmayı kabul eder. Elektronik olarak verilen sipari,şler dahil tüm satışlarda bu şartlar geçerlidir.

KAPSAM: EMSA tarafından satılan ürünlerin Kapsamı, Ürünlerin satış veya alımına ekli veya EMSA ürün şartnamesinde münhasıran açıklanır. Yazılı olarak aksi yönde anlaşmaya varılmadıkça bu kapsam sınırlama olmaksızın, ürünlerin kurulum veya ilk çalıştırma dahil EMSA’nın herhangi bir hizmetini ve taahhüdünü içermez.

FİYAT ve ÖDEME: Fiyatlara, vergi ve harçlar dahil değildir. Tüm ödemeler teklifte belirtilen Para birimi (Türk Lirası, Dolar veya EURO) üzerinden yapılacaktır. Ödemeler teklifte belirtilen şartlara göre yapılmalıdır. Ödeme yapılmadığı zaman sevkiyata izin verilmez veya kısmi sevkiyata izin verilir. Her bir sevkiyat teslimat olarak değerlendirilecek ve sevkiyat oranında ödeme muacceliyet kesbedecektir. Alıcı Sevkiyatı geciktirirse, sevkiyatın hazır olduğu tarih, ödeme amaçları için teslimat tarihi olarak kabul edilir ve EMSA ürünleri risk ve masrafları alıcıya ait olmak üzere depolama hakkını saklı tutar. Alıcı vade tarihine kadar ödeme yapmazsa, EMSA, ürünlerin toplam fiyatı üzerinden Aylık %2 (yüzde iki) oranında faize hak kazanır.

TESLİMAT: Ürünler Fabrika çıkışı teslim edilir. Hiçbir Durumda EMSA taahhüdü haricindeki gecikmelerden yükümlü tutulamaz.

1.İMALAT VE İŞÇİLİK HATALARINA KARŞI SORUMLULUKLAR:
1.1 Burada belirtilen kusur yükümlülük hükümlerine tabi olarak EMSA, ürünlerdeki kusurlu malzeme veya işçilik hatalarından kaynaklanan kusurları tamir eder veya yenisi ile değiştirir.
1.2 Yedek Parçalar ve Sarf malzemeleri hariç, EMSA’nın ürünlere karşı garantisi Teslimattan itibaren 24 ay içerisinde görülen Ekipman, imalat, Montaj ve işçilik hataları ile sınırlıdır.
1.3 Müşteri, herhangi bir kusuru yazılı olarak derhal EMSA’ya bildirecektir. Yazılı olarak bildirilmeyen hatalarda EMSA makine garantisi geçerli değildir ve bu sebeple doğacak zararları müşteri peşinen kabul eder.
1.4 Yazılı ihbarın alınmasından sonra EMSA, o anki şartlara bağlı olarak 24 saat içerisinde servis vermeyi kabul ve taahhüt eder. Parça temini veya imalat sürecinden kaynaklanacak servis gecikmesinden EMSA herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Hatalı parçalar tamir edilir veya yenisi ile değiştirilir. Garantide olan parçalar ücretsiz olup Servis ve Nakliye ücretleri Müşteri tarafından karşılanacaktır.
1.5 Garanti Süresince Emsa makine tarafından verilecek Tüm servislerde YOL, KONAKLAMA ve YEMEK masrafları müşteri sorumluluğundadır.
1.6 Aşınmaya Maruz Tüm Parçalar (Astar, Cıvata, Boğaz, Dişli, Rulman, Keçe V.b.) Garanti Kapsamı dışındadır. 1.7 EMSA makine üretimi olmayan hazır malzemelerde (Motor, Redüktör, Rulman, Yağlama Sistemi, Elektrik Panosu Malzemeleri v.b.) üretici firma garanti şartları geçerlidir. Ancak Ekipman Sorumluluğu ve Organizasyonu EMSA sorumluluğundadır.
1.8 Değiştirilen parçalar EMSA mülkiyetindedir.
1.9 EMSA sadece, EMSA tarafından belirtilen veya taraflar arasında yazılı olarak mutabık kalınan işletim şartlarında veya ürünlerin doğru kullanım şartlarında görülen hatalardan sorumludur. EMSA’nın sorumluluğu, Müşteri veya herhangi bir üçüncü şahıs ve/veya tüzel kişilik tarafından yapılacak tadilatları kapsamaz.
1.10 Müşteri yapmış olduğu ihbarda EMSA’nın sorumlu olduğu kusur tespit edilmezse EMSA, yapmış olduğu hizmetlerden kaynaklanan masraflarını tazmin etme hakkına sahiptir.
1.11 Garanti sürecinin geçerli olabilmesi için EMSA tarafından belirtilen yedek parçaların kullanılması zorunludur.
1.12 Garanti Süresinin geçerli olabilmesi için EMSA ile bakım anlaşmasının yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde Müşteri Makine ile ilgili tüm bakım şartlarını eksiksiz yerine getirmek zorundadır. Bakım anlaşması yapılması durumunda EMSA makine 1 yıl içerisinde 4 kez (3 ayda bir defa) servis vermek zorundadır.
1.13 Emsa Makine Satışını Yapmış olduğu Ürünlerde İlk satış sözleşmesinde yazılı olarak belirtilmeyen Kapasite garantisi, Üretim Kaybı, Kar Kaybı ve/veya İşletme zarar ziyanları dahil hiçbir sorumluluktan ve tazminat hakkından sorumlu tutulamaz.

2.MÜCBİR SEBEPLER:

2.1 Aşağıdaki durumlar, Sözleşmenin ifasını geciktiriyor veya engelliyorsa veya performansı makul olmayan şekilde sıkıntılı hale sokuyorsa, mücbir sebepler olarak kabul edilir. Sanayi ihtilafları ve bir tarafın kontrolü dışındaki doğal afet, yangın, savaş, seferberlik veya mukayeseli kapsamda askeri çağrı, el koyma, müsadere, para cinsi sınırlamaları, isyan ve iç savaş, ulaşım sıkıntısı, genel malzeme sıkıntısı, enerji kullanımındaki kısıtlamalar ve alt yüklenici tarafından yapılan teslimatlarda bu maddede belirtilen durumların sebebiyet verdiği gecikmeler gibi diğer durumlar, Yukarıda belirtilen durumlar, Sözleşmenin ifası üzerindeki etkileri eğer sözleşmenin tesisi sırasında öngörülemiyorsa mücbir sebeplerin gerekçelerini teşkil eder.
2.2 Madde 2.1 uyarınca Mücbir Sebepler talebinde bulunmak isteyen taraf, diğer tarafı, söz konusu durumun görülmesi ve sona ermesi anında gecikmeye düşmeksizin yazılı ihbar ile bilgilendirecektir. Mücbir sebepler müşteriyi yükümlülüklerini yerine getirme yükümlülüğünden kurtarıyorsa, EMSA yükleniciyi ürünlerin temin ve korunması için maruz kaldığı maliyetleri için tazmin edecektir. Müşterinin muvafakati ile işe tekrar başlanması için hazır tutulan personel, alt yüklenici ve donanım ile ilgili olarak maruz kaldığı maliyetleri için EMSA’yı tazmin eder.
2.3 Bu kayıt ve şartların diğer hükümlerine bakılmaksızın, her bir taraf, işbu ürün satış ve alımını, şayet ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi madde 2.1’de belirtilen sorumluluktan kurtulma gerekçeleri nedeniyle altı aydan fazla bir süre ile gecikirse, diğer tarafa yazılı ihbar vererek feshetme hakkına sahiptir.

3.FİKRİ MÜLKİYET VE SORUMLULUKLAR:
3.1 EMSA, Ürünlerin teslim edildiği hali ile tasarım veya yapımının Müşterinin bulunduğu ülkedeki bir patent veya telif hakkını ihlal ediyorsa (müşterinin talebi üzerine dahil edilen bir tasarım veya tadilat sonucu olarak görülen ihlal hariç), Müşterinin EMSA’ya bu şekilde bir ihlal ücretini derhal bildirmesi ve EMSA’ya masrafı kendisine ait olmak üzere söz konusu borcu çözmek ve bu tür bir suça dayalı bir davayı savunma veya savunmasını kontrol etme hakkı verilmesi şartı ile, Müşteri aleyhine açılan bir mahkeme veya tahkim işleminde nihai olarak hükmedilen maliyet ve hasarları ödeyecektir. Bu kısım, EMSA’nın fikri mülkiyet hakkının ihlali ile ilgili münhasır yükümlülüğünü belirlemektedir.
3.2 EMSA’nın Müşteriye verdiği tüm çizim, şartname, veri, yazılım, donanım, kılavuz, talimat, dokümantasyon veya diğer yazarlık eserleri EMSA veya tedarikçilerinin uygun şekilde telif hakkı kapsamında olup Müşteri tarafından sadece Ürünlerin kurulumu, işletimi, bakımı ve onarımı amaçları için kullanılır. Bu eser ve veriler, başka şekilde kullanılamaz veya çoğaltılamaz veya ifşa edilemez. EMSA veya tedarikçileri, Ürünler ile ilgili bu eserlerdeki buluş, keşif, konsept, fikir veya diğer fikri mülkiyet tüm hak, mülkiyet ve çıkarlarını muhafaza eder.

4.DOLAYLI VE SONUÇSAL KAYIPLAR:

4.1 Tarafların hiçbiri diğer tarafa karşı Ürünlerin bu satış ve alımında üretim kaybı, kar kaybı, kullanım kaybı, iş kaybı veya diğer bir sonuçsal veya dolaylı kayıplar nedeniyle herhangi bir yükümlülük taşımaz.

5.MÜŞTERİNİN İZİNLERİ, ONAYLARI, VERİLERİ:

5.1 Müşteri, Ürünlerin kurulumunun tamamlanması ve işletimi için gerekli tüm izinler ve lisansları sağlar ve ücretlerini öder. EMSA’nın zamanında ifası Müşterinin EMSA’ya, gerektiğinde, çizim onayı dahil tüm gerekli teknik bilgi ve verileri ve tüm gerekli ticari belgeleri temin etmesi şartına bağlıdır.

6.MÜLKİYETİN DEVAMI:

6.1 Ürünlerin mülkiyetinin sürdürülmesi yürürlükteki kanuna göre geçerli olduğu ölçüde, tamamen ödeninceye kadar EMSA mülkiyetinde kalmaya devam eder. Müşteri, EMSA’nın talebi üzerine, EMSA’nın ilgili ülkede Ürünler üzerindeki mülkiyetini koruması için gerekli tedbirlerin alınmasına yardım eder. Mülkiyetin devamı, yürürlükteki teslim şartları kapsamındaki riskin geçmesini etkilemez.

7.ÜRÜNLERİN REDDİ:

7.1 Ürünlerin reddine neden olacak tüm iddialar, yazılı olarak ürünün teslim edilmesinden sonra 7 iş günü içinde yazılı olarak yapılması zorunludur. Belirtilen süre içinde bu şekilde bir talepte bulunulmaması, Ürünlerin gayri kabili rücu kabulünü teşkil eder.

8.TEMEL BETONLAMA-İNŞAAT-MONTAJ V.B. SORUMLULUKLAR:

8.1 Ürünler için gereken temeller ve yapımından Müşteri münhasıran sorumludur. EMSA tarafından verilen temel planları, sadece örnek olarak değerlendirilecek ve EMSA, temelin yeterliği veya her ne şekilde maruz kalınırsa kalınsın yetersiz temeller veya ürün temellerinin tepkilerinin sonucu olarak ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı hasarlardan hiçbir sorumluluk kabul etmez.
8.2 EMSA, ilk satışta veya sonrasında Müşteri ile bir yazılı mutabakat imzalamamış ise Tüm inşaat işleri, sökme takma, kaldırma ekipmanları, montaj işçilikleri, Enerji, Su, Hava giderleri gibi sorumluluklardan mesul tutulamaz.
8.3 EMSA, sattığı veya teklif ettiği ürünlerde aksi belirtilmedikçe yalnızca belirli bir süre için (ürünün tipine bağlı olarak) montaj ve devreye alma süpervizörü göndermeyi kabul ve taahhüt eder. Bunun haricindeki hiçbir montaj, devreye alma işlemlerine ve doğabilecek zararlardan EMSA sorumlu tutulamaz. Montaja ve/veya Devreye almaya gönderilen personel ve/veya personellerin YOL, KONAKLAMA ve YEMEK masrafları müşteri sorumluluğundadır.

9.İHTİLAFLAR VE HUKUKSAL SORUMLULUKLAR:

9.1 Ürünlerin satış ve alımından veya ilgili olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflar, EMSA’nın ikametinin bulunduğu ilde ve/veya ülkede yargılamayı yapan mahkemeye götürülecektir.
9.2 Ürünlerin bu satış ve alımı, EMSA’nın ikamet ettiği ülkenin hukukuna tabi olacaktır.

10.GARANTİ KAPSAMINDAKİ EMSA ÜRÜNLERİ:

10.1 İş bu garanti, sadece EMSA ekipman, Makine, Eleman, Parça ve Servislere ve Sözleşmede belirtilen EMSA ürünlerine uygulanır.
10.2 İş bu garanti, açık olarak, EMSA tarafından Sağlanan ekipman, eleman, parça ve servislere ilişkin EMSA Garanti yükümlülükleri ile ilgili olarak taraflarca hariç Tutulan, ret edilen veya feragat edilen tüm diğer Yükümlülük, garanti şart ve çözüm yollarının yerinedir.


Besleme Hunisinden giren malzeme, dağıtıcı plakalar aracılığı ile merkez kaç kuvvetle çevreye doğru savrulur. Süper ince havalı seperatörler değişken hız kontrolü ve multi kanatlı ayırma statoru sayesinde yalnızca istenen incelikteki ürünün ince ürün çemberine geçmesine olanak verir. İstenen incelik dışındaki partiküller kaba ürün çıkışından dışarı alınır. Süper ince havalı seperatörler çok çeşitli sektörlerde uygulama alanı bulmaktadır.

Başlıca Uygulama Alanları;

 • Seramik,
 • Mineral Endüstrisi,
 • Kimya,
 • Gıda Ürünleri,
 • Plastik.

SÜPER İNCE HAVALI SEPERATÖR ÖZELLİKLERİ

 • 5-50 Mikron Arası Ürünleri Ayırabilme
 • Kolay Kullanım ve Bakım
 • Prosese uygun olarak Alümina Seramik veya Özel Alaşımlı Çelik kaplama
 • İnce Ürünleri Siklona veya Filtreye Toplama
 • Hız Kontrollü Dağıtıcı Rotor Plaka
 • Toz Kontrolü
 • Rulmanlı Yataklama
 • Kayış Kasnak Tahrikli
 • Değiştirilebilir Stator

Emsa Havalı Seperatör İmalat Ölçüleri Tablosu

MODELEMS-310-1EMS-310-2EMS-310-3
Besleme Kapasitesi (kg/h)45013505500
İnce Ürün Kapasitesi (kg/h)100-250300-4501500-1900
Motor Gücü (Kw)4-7.57.5-2020-75
A5509501400
B3504501100
C250350850
D63010001400
E81016202100
F165600700
G130180250
H100010501750
NOT: Seri İmalat Havalı Seperatör Ölçülerimiz Tabloda Verilmiştir.
Diğer Çap ve Boy Ölçüleri İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.

İmalatımız olan Silindirik elekler 100 mikrondan 20mm ye kadar oldukça ince ve kaba ürünleri eleme kabiliyetine sahiptir.
Çok çeşitli sektörlerde uygulama alanı bulunmaktadır.

Bu sektörler başlıca şu şekildedir;

 • Mineral
 • İlaç ve Kimya
 • Plastik
 • Metalurji
 • Geri Dönüşüm
 • Kozmetik
 • Ağaç
 • Gıda

Elenmiş Ürün Örnekleri

Emsa Silindirik Elek Teknik Özellikleri

 • Eleme Verimi Yaklaşık %95
 • Tam yükte bile kararlı bir eleme hareketi
 • Sesiz Çalışma Yaklaşık 80 db (A)
 • Kolay Bakım
 • Otomatik Gres Yağlama
 • Kolay Elek değişimi
 • Tozsuz Çalışma
 • Entegre Elek gözenekleri Temizleme Sistemi
 • Kayıt edebilir kolay elek ayarı

Emsa Silindirik Elek Kroki

Emsa Silindirik Elek İmalat Ölçüleri Tablosu

MODELEMS-410EMS-416EMS-420EMS-426
Elek Alanı (m²)0.711.832.625.31
Max. Kat Sayısı5555
Motor Gücü (Kw)1.5345.5
Max. Ağırlık (kg)820140018002300
Yer İhtiyacı(m²)1.5347
A960148017002150
DØ1000Ø1600Ø2000Ø2600
H1700200021502400
NOT: Seri İmalat Elek Ölçülerimiz Tabloda Verilmiştir.
Diğer Çap ve Boy Ölçüleri İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.

1650 TİTREŞİMLİ ELEK (2 Katlı)

GENEL BİLGİLER

MODEL : 1650 (1600×5000 – 2 katlı)
TAHRİK : 15 Kw, 1500 rpm Elektrik motoru, Kayış Kasnaklı
RULMANLAR : 22324, ağır hizmet tipi, çift sıra oynak masuralı

Genel Yerleşim Resimleri

KULLANIM TALİMATLARI

 1. YAĞLAMA: Hareketli temas halindeki tüm yüzeylerin yağını kontrol ediniz. Yağsız yüzeylere yağ pompası ile gresörlerden yağ enjekte ediniz. Yağlama yapılması gereken iki adet yüzey vardır. Gresörlerin yakınına yağlama işareti çıkartması yapıştırılmıştır.
 2. TAHRİK: Eleğimize gereken tahrik 1500 rpm 15kW(20,12hp) elektrik motoru ile sağlanmaktadır. Elek ağırlıkları kayış kasnak mekanizması ile 1000 dvr/dk hız ile dönerken eleme işlemi yapar.
 3. IZGARA DEĞİŞİMİ: Ön oluk olarak geri çekilerek aşınmış ızgaralar değiştirilebilir.
 4. BESLEME: Eleğin yüksek verimlilik gösterebilmesi için malzemenin yükleme oluğundan beslenmesi gerekmektedir.
 • Arabalı Konveyör
 • Big-Bag Boşaltma
 • Cyclone – Multi Cyclone
 • Dişli Üretimi
 • Elevatör
 • Fan, Rotor ve Çarklar
 • Gemi Sanayi
 • Helezon
 • Karıştırıcılı Tank
 • Klepe – Damper
 • Konveyör
 • Rotary Valfs
 • Silo-Hopper-Bunker-Tank
 • Sürgülü Vana
 • Türbin Gövdesi ve Ring Hatları