Standart Hükümler Ve Garanti Şartları

EMSA: Ürünü(leri) satan Tüzel kişilik niteliğindeki Emsa Endüstri Mak. İmalat San. Tic. Ltd. Şti.dir.

MÜŞTERİ: Ürünü(leri) satın alan Tüzel Kişilik anlamındadır.

ÜRÜNLER: Makine, Ekipman ve/veya Yedek parça anlamındadır.

EMSA, ürünlerin satışını yaparken aşağıda belirtilmiş olan Standart Şartları Müşterinin Kabul etmesi üzerine Mutabık Kalınan fiyattan satmayı kabul eder. Elektronik olarak verilen sipari,şler dahil tüm satışlarda bu şartlar geçerlidir.

KAPSAM: EMSA tarafından satılan ürünlerin Kapsamı, Ürünlerin satış veya alımına ekli veya EMSA ürün şartnamesinde münhasıran açıklanır. Yazılı olarak aksi yönde anlaşmaya varılmadıkça bu kapsam sınırlama olmaksızın, ürünlerin kurulum veya ilk çalıştırma dahil EMSA’nın herhangi bir hizmetini ve taahhüdünü içermez.

FİYAT ve ÖDEME: Fiyatlara, vergi ve harçlar dahil değildir. Tüm ödemeler teklifte belirtilen Para birimi (Türk Lirası, Dolar veya EURO) üzerinden yapılacaktır. Ödemeler teklifte belirtilen şartlara göre yapılmalıdır. Ödeme yapılmadığı zaman sevkiyata izin verilmez veya kısmi sevkiyata izin verilir. Her bir sevkiyat teslimat olarak değerlendirilecek ve sevkiyat oranında ödeme muacceliyet kesbedecektir. Alıcı Sevkiyatı geciktirirse, sevkiyatın hazır olduğu tarih, ödeme amaçları için teslimat tarihi olarak kabul edilir ve EMSA ürünleri risk ve masrafları alıcıya ait olmak üzere depolama hakkını saklı tutar. Alıcı vade tarihine kadar ödeme yapmazsa, EMSA, ürünlerin toplam fiyatı üzerinden Aylık %2 (yüzde iki) oranında faize hak kazanır.

TESLİMAT: Ürünler Fabrika çıkışı teslim edilir. Hiçbir Durumda EMSA taahhüdü haricindeki gecikmelerden yükümlü tutulamaz.

1.İMALAT VE İŞÇİLİK HATALARINA KARŞI SORUMLULUKLAR:
1.1 Burada belirtilen kusur yükümlülük hükümlerine tabi olarak EMSA, ürünlerdeki kusurlu malzeme veya işçilik hatalarından kaynaklanan kusurları tamir eder veya yenisi ile değiştirir.
1.2 Yedek Parçalar ve Sarf malzemeleri hariç, EMSA’nın ürünlere karşı garantisi Teslimattan itibaren 24 ay içerisinde görülen Ekipman, imalat, Montaj ve işçilik hataları ile sınırlıdır.
1.3 Müşteri, herhangi bir kusuru yazılı olarak derhal EMSA’ya bildirecektir. Yazılı olarak bildirilmeyen hatalarda EMSA makine garantisi geçerli değildir ve bu sebeple doğacak zararları müşteri peşinen kabul eder.
1.4 Yazılı ihbarın alınmasından sonra EMSA, o anki şartlara bağlı olarak 24 saat içerisinde servis vermeyi kabul ve taahhüt eder. Parça temini veya imalat sürecinden kaynaklanacak servis gecikmesinden EMSA herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Hatalı parçalar tamir edilir veya yenisi ile değiştirilir. Garantide olan parçalar ücretsiz olup Servis ve Nakliye ücretleri Müşteri tarafından karşılanacaktır.
1.5 Garanti Süresince Emsa makine tarafından verilecek Tüm servislerde YOL, KONAKLAMA ve YEMEK masrafları müşteri sorumluluğundadır.
1.6 Aşınmaya Maruz Tüm Parçalar (Astar, Cıvata, Boğaz, Dişli, Rulman, Keçe V.b.) Garanti Kapsamı dışındadır. 1.7 EMSA makine üretimi olmayan hazır malzemelerde (Motor, Redüktör, Rulman, Yağlama Sistemi, Elektrik Panosu Malzemeleri v.b.) üretici firma garanti şartları geçerlidir. Ancak Ekipman Sorumluluğu ve Organizasyonu EMSA sorumluluğundadır.
1.8 Değiştirilen parçalar EMSA mülkiyetindedir.
1.9 EMSA sadece, EMSA tarafından belirtilen veya taraflar arasında yazılı olarak mutabık kalınan işletim şartlarında veya ürünlerin doğru kullanım şartlarında görülen hatalardan sorumludur. EMSA’nın sorumluluğu, Müşteri veya herhangi bir üçüncü şahıs ve/veya tüzel kişilik tarafından yapılacak tadilatları kapsamaz.
1.10 Müşteri yapmış olduğu ihbarda EMSA’nın sorumlu olduğu kusur tespit edilmezse EMSA, yapmış olduğu hizmetlerden kaynaklanan masraflarını tazmin etme hakkına sahiptir.
1.11 Garanti sürecinin geçerli olabilmesi için EMSA tarafından belirtilen yedek parçaların kullanılması zorunludur.
1.12 Garanti Süresinin geçerli olabilmesi için EMSA ile bakım anlaşmasının yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde Müşteri Makine ile ilgili tüm bakım şartlarını eksiksiz yerine getirmek zorundadır. Bakım anlaşması yapılması durumunda EMSA makine 1 yıl içerisinde 4 kez (3 ayda bir defa) servis vermek zorundadır.
1.13 Emsa Makine Satışını Yapmış olduğu Ürünlerde İlk satış sözleşmesinde yazılı olarak belirtilmeyen Kapasite garantisi, Üretim Kaybı, Kar Kaybı ve/veya İşletme zarar ziyanları dahil hiçbir sorumluluktan ve tazminat hakkından sorumlu tutulamaz.

2.MÜCBİR SEBEPLER:

2.1 Aşağıdaki durumlar, Sözleşmenin ifasını geciktiriyor veya engelliyorsa veya performansı makul olmayan şekilde sıkıntılı hale sokuyorsa, mücbir sebepler olarak kabul edilir. Sanayi ihtilafları ve bir tarafın kontrolü dışındaki doğal afet, yangın, savaş, seferberlik veya mukayeseli kapsamda askeri çağrı, el koyma, müsadere, para cinsi sınırlamaları, isyan ve iç savaş, ulaşım sıkıntısı, genel malzeme sıkıntısı, enerji kullanımındaki kısıtlamalar ve alt yüklenici tarafından yapılan teslimatlarda bu maddede belirtilen durumların sebebiyet verdiği gecikmeler gibi diğer durumlar, Yukarıda belirtilen durumlar, Sözleşmenin ifası üzerindeki etkileri eğer sözleşmenin tesisi sırasında öngörülemiyorsa mücbir sebeplerin gerekçelerini teşkil eder.
2.2 Madde 2.1 uyarınca Mücbir Sebepler talebinde bulunmak isteyen taraf, diğer tarafı, söz konusu durumun görülmesi ve sona ermesi anında gecikmeye düşmeksizin yazılı ihbar ile bilgilendirecektir. Mücbir sebepler müşteriyi yükümlülüklerini yerine getirme yükümlülüğünden kurtarıyorsa, EMSA yükleniciyi ürünlerin temin ve korunması için maruz kaldığı maliyetleri için tazmin edecektir. Müşterinin muvafakati ile işe tekrar başlanması için hazır tutulan personel, alt yüklenici ve donanım ile ilgili olarak maruz kaldığı maliyetleri için EMSA’yı tazmin eder.
2.3 Bu kayıt ve şartların diğer hükümlerine bakılmaksızın, her bir taraf, işbu ürün satış ve alımını, şayet ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi madde 2.1’de belirtilen sorumluluktan kurtulma gerekçeleri nedeniyle altı aydan fazla bir süre ile gecikirse, diğer tarafa yazılı ihbar vererek feshetme hakkına sahiptir.

3.FİKRİ MÜLKİYET VE SORUMLULUKLAR:
3.1 EMSA, Ürünlerin teslim edildiği hali ile tasarım veya yapımının Müşterinin bulunduğu ülkedeki bir patent veya telif hakkını ihlal ediyorsa (müşterinin talebi üzerine dahil edilen bir tasarım veya tadilat sonucu olarak görülen ihlal hariç), Müşterinin EMSA’ya bu şekilde bir ihlal ücretini derhal bildirmesi ve EMSA’ya masrafı kendisine ait olmak üzere söz konusu borcu çözmek ve bu tür bir suça dayalı bir davayı savunma veya savunmasını kontrol etme hakkı verilmesi şartı ile, Müşteri aleyhine açılan bir mahkeme veya tahkim işleminde nihai olarak hükmedilen maliyet ve hasarları ödeyecektir. Bu kısım, EMSA’nın fikri mülkiyet hakkının ihlali ile ilgili münhasır yükümlülüğünü belirlemektedir.
3.2 EMSA’nın Müşteriye verdiği tüm çizim, şartname, veri, yazılım, donanım, kılavuz, talimat, dokümantasyon veya diğer yazarlık eserleri EMSA veya tedarikçilerinin uygun şekilde telif hakkı kapsamında olup Müşteri tarafından sadece Ürünlerin kurulumu, işletimi, bakımı ve onarımı amaçları için kullanılır. Bu eser ve veriler, başka şekilde kullanılamaz veya çoğaltılamaz veya ifşa edilemez. EMSA veya tedarikçileri, Ürünler ile ilgili bu eserlerdeki buluş, keşif, konsept, fikir veya diğer fikri mülkiyet tüm hak, mülkiyet ve çıkarlarını muhafaza eder.

4.DOLAYLI VE SONUÇSAL KAYIPLAR:

4.1 Tarafların hiçbiri diğer tarafa karşı Ürünlerin bu satış ve alımında üretim kaybı, kar kaybı, kullanım kaybı, iş kaybı veya diğer bir sonuçsal veya dolaylı kayıplar nedeniyle herhangi bir yükümlülük taşımaz.

5.MÜŞTERİNİN İZİNLERİ, ONAYLARI, VERİLERİ:

5.1 Müşteri, Ürünlerin kurulumunun tamamlanması ve işletimi için gerekli tüm izinler ve lisansları sağlar ve ücretlerini öder. EMSA’nın zamanında ifası Müşterinin EMSA’ya, gerektiğinde, çizim onayı dahil tüm gerekli teknik bilgi ve verileri ve tüm gerekli ticari belgeleri temin etmesi şartına bağlıdır.

6.MÜLKİYETİN DEVAMI:

6.1 Ürünlerin mülkiyetinin sürdürülmesi yürürlükteki kanuna göre geçerli olduğu ölçüde, tamamen ödeninceye kadar EMSA mülkiyetinde kalmaya devam eder. Müşteri, EMSA’nın talebi üzerine, EMSA’nın ilgili ülkede Ürünler üzerindeki mülkiyetini koruması için gerekli tedbirlerin alınmasına yardım eder. Mülkiyetin devamı, yürürlükteki teslim şartları kapsamındaki riskin geçmesini etkilemez.

7.ÜRÜNLERİN REDDİ:

7.1 Ürünlerin reddine neden olacak tüm iddialar, yazılı olarak ürünün teslim edilmesinden sonra 7 iş günü içinde yazılı olarak yapılması zorunludur. Belirtilen süre içinde bu şekilde bir talepte bulunulmaması, Ürünlerin gayri kabili rücu kabulünü teşkil eder.

8.TEMEL BETONLAMA-İNŞAAT-MONTAJ V.B. SORUMLULUKLAR:

8.1 Ürünler için gereken temeller ve yapımından Müşteri münhasıran sorumludur. EMSA tarafından verilen temel planları, sadece örnek olarak değerlendirilecek ve EMSA, temelin yeterliği veya her ne şekilde maruz kalınırsa kalınsın yetersiz temeller veya ürün temellerinin tepkilerinin sonucu olarak ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı hasarlardan hiçbir sorumluluk kabul etmez.
8.2 EMSA, ilk satışta veya sonrasında Müşteri ile bir yazılı mutabakat imzalamamış ise Tüm inşaat işleri, sökme takma, kaldırma ekipmanları, montaj işçilikleri, Enerji, Su, Hava giderleri gibi sorumluluklardan mesul tutulamaz.
8.3 EMSA, sattığı veya teklif ettiği ürünlerde aksi belirtilmedikçe yalnızca belirli bir süre için (ürünün tipine bağlı olarak) montaj ve devreye alma süpervizörü göndermeyi kabul ve taahhüt eder. Bunun haricindeki hiçbir montaj, devreye alma işlemlerine ve doğabilecek zararlardan EMSA sorumlu tutulamaz. Montaja ve/veya Devreye almaya gönderilen personel ve/veya personellerin YOL, KONAKLAMA ve YEMEK masrafları müşteri sorumluluğundadır.

9.İHTİLAFLAR VE HUKUKSAL SORUMLULUKLAR:

9.1 Ürünlerin satış ve alımından veya ilgili olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflar, EMSA’nın ikametinin bulunduğu ilde ve/veya ülkede yargılamayı yapan mahkemeye götürülecektir.
9.2 Ürünlerin bu satış ve alımı, EMSA’nın ikamet ettiği ülkenin hukukuna tabi olacaktır.

10.GARANTİ KAPSAMINDAKİ EMSA ÜRÜNLERİ:

10.1 İş bu garanti, sadece EMSA ekipman, Makine, Eleman, Parça ve Servislere ve Sözleşmede belirtilen EMSA ürünlerine uygulanır.
10.2 İş bu garanti, açık olarak, EMSA tarafından Sağlanan ekipman, eleman, parça ve servislere ilişkin EMSA Garanti yükümlülükleri ile ilgili olarak taraflarca hariç Tutulan, ret edilen veya feragat edilen tüm diğer Yükümlülük, garanti şart ve çözüm yollarının yerinedir.