KVKK Aydınlatma Metni

EMSA Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Emsa Endüstri Makinaları İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. (“EMSA”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na(“Kanun”) uygun olarak kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumak şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır; bu nedenle işimizi veri gizliliğini koruma ve veri güvenliğine uygulanabilen kanunlara uygun olarak yapıyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerin EMSA tarafından toplanması, işlenmesi, aktarılması, saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
  Hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçlarına bağlı olarak, sınırlı, ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Kişisel verileriniz, sizleri daha iyi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap ve daha hızlı hizmet verebilmek için sizlerle olan iletişimimizi geliştirmek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkındaki memnuniyetinizi ölçebilmek, ürün ve hizmetlerimizi istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve çeşitlendirebilmek amacı dâhilinde işlenecektir. Bunlarla birlikte ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da bizim ve bağlı şirket ve iştiraklerimizin tabi olduğu kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 2. Kişisel verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, EMSA veya EMSA adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formu ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
 3. Sosyal Eklentilerin Kullanımı
  EMSA Web sitemizde facebook, google+, youtube, instagram ve linkedin gibi sosyal eklentiler yer almaktadır. İnternet sitemizde sayfaları ziyaretiniz boyunca belirtilen linkleri tıklamadığınız (youtube videolarını izlemediğiniz) sürece, eklentiler etkili hale gelmezler. Ancak eklentileri etkili hale getirdiğinizde ilgili sosyal medya siteleri ile bağlantı kurarsınız ve veri aktarımı için onay bildirirsiniz. İlgili sitelerde oturumunuz açık ise; web sitemizdeki bu ziyareti kendi içerisindeki kullanıcı hesabınız ile ilişkilendirebilir. İlgili sitelerde verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımı konusunda, haklarınızın korunması, ayar ve kapsamlar hakkında yine ilgili sitelerin veri koruma bildirimlerine bakabilirsiniz.
  Eğer web sitemizin yönlendirdiği sosyal medya sitelerinde internet sitemiz aracığıyla hakkınızda veri toplanmasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce ilgili sitelerde ki oturumunuzu kapatmanız gerekir.
 4. Çerez kullanımı (“Cookie”ler)
  Web sitemizdeki Cookie´ler kişisel bilgileri saklamaz ve ifşa etmez. EMSA web sayfaları cookie’ler aracılığıyla sitemizin kullanışlılığını ve etkinliğini iyileştirmek için kullanım şekillerini izlemektedir. Ancak, bu bilgiler kesinlikle hiçbir şekilde üçüncü şahıslara satılmaz veya onlarla paylaşılmaz.
  İnternet tarayıcınız üzerinde gerekli ayarlamaları yaparak daha önceden yüklenmiş Cookie´leri silebilir, ileride yüklenecek Cookie´leri de engelleyebilir ya da yüklenmeleri esnasında internet tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz (Browser bar “Tools/Araçlar”-“Internet options/Internet Ayarları”). Tüm bunlarla beraber, söz konusu Cookie´lerin EMSA web sitemizin belirli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi ve düzgün çalışabilmesi için gerekli olabileceğini belirtmek isteriz.
 5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
  Kanun’ a uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir. Başta EMSA olmak üzere, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.
 6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
  Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini talep etme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişilere, kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini ve iletilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için 6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Samandıra İbn-i Sina cad. No:27 Sancaktepe/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya emsa@emsamakine.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.